kompletný sortiment osív trávnikových
a ďatelinotrávnych miešaniek
osivá na výrobu krmív
a kŕmnych zmesí
osivá na zelené hnojenie
Ponúkame kompletný servis obhospodarovania
trávnych porastov pre poľnohospodárske
a nepoľnohospodárske účely: