Popis a hospodárske vlastnosti:
Algol je diploidná stredne neskorá odroda, je o 7-9 dní neskoršia ako odroda Bečva. Je vhodná najmä pre pasienkové, pre lúčne a kombinované využívanie. Vyniká vysokými výnosmi kvalitnej zelenej i suchej hmoty s veľmi dobrým rozdelením výnosu v jednotlivých kosbách. Vytvára hustú a pevnú mačinu s dobrými prírastkami aj s vysokou pestovateľskou vytrvalosťou. Má dobrý zdravotný stav a zimovzdornosť. Vytvára polorozložené, až polovzpriamené trsy. Výška fertilných odnoží je 1,0-1,10 m. Steblo je jemné, list stredne dlhý a stredne široký. Má rýchly počiatočný vývoj a plný výnos dosahuje už v prvom úžit-kovom roku. Je vhodný do krátkodobých ďatelinotrávnych miešaniek. Dobre znáša zašľapávanie a spásanie.

Prednosti odrody:
Vysoký výnos kvalitného krmiva
Dobrý zdravotný stav a odolnosť proti vyzimovaniu
Vysoká pestovateľská vytrvalosť
Veľmi dobré rozloženie úrody v jednotlivých kosbách
Hustá mačina odoláva zošľapávaniu
Nenáročná na klimatické podmienky
odrody:
ODRODA ALGOL
Mätonoh trváci    ( Lolium perenne L. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II