Zloženie:
zmes odrôd ďateliny lúčnej, ďateliny
plazivej, ďateliny hybridnej, kostra-
vy lúčnej, timotejky lúčnej, mäto-
nohu trváceho, lipnice lúčnej
a kostravy červenej.
AROMA
Použitie:
ďatelinotrávna lúčna zmes AROMA
je vhodná na založenie krmovinár-
skeho porastu s predpokladom troj-
kosného využívania. Zber prvej
kosby sa predpokladá v prvej polo-
vici mája. Vzdušný dusík pútaný
hrčkotvornými baktériami na kore-
ňoch ďatelinovín napomáha výžive
porastu a znižuje nároky
na N hnojenie.
aroma
technická miešanka
pasienková miešanka
lúčna miešanka
balenia v kg