záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo


BRITAN
Zloženie:
miešanku tvorí zmes kostravy čer-
venej trstnatej, kostravy červenej
krátkovýbežkatej, kostravy ovčej,
lipnice lúčnej a psinčeka tenučkého.
Použitie:
okrasné, reprezentačné, exkluzívne
trávniky sýte tmavozelené, jemného
vlasového vzhľadu, musia byť
dobre udržiavané, správne kosené
dobrou kosačkou, najlepšie vreteno-
vou. Porast vyžaduje dostatok
živín a vody.
balenia v kg