Popis a hospodárske vlastnosti:
Cyklon, ďatelina lúčna, tetraploidná je skorá, odroda stredného vzrastu s dobrou produkčnou výkonnosťou a vytrvalosťou v druhom úžitkovom roku. Lodyhy sú stredne dlhé ,stredne silné so stredným počtom internodií. Listy má stredne veľké s veľmi vysokým podielom listov s bielou kresbou. Kvetenstvá sú fialové až karmínovo červené. V prvom úžitkovom roku je úroda sena zrovnateľná s odrodou Tempus. V druhom úžitkovom roku ju výrazne prevyšuje, najmä v úrodách suchej hmoty. Na jar a po kosbách rýchlo obrastá. Má dobrú odolnosť proti rakovine ďatelinovej antragnoze a mikozam, je preto vytrvalejšia a uplatňuje sa v ďatelinotrávnych miešankách aj pasienkových porastoch krátkodobého charakteru.

Prednosti odrody:
Veľmi dobrá úrodnosť (suchej hmoty v 2 roku)
Lepší zdravotný stav
odrody:
ODRODA CYKLON
Ďatelina lúčna tetraploidná    ( Trifolium pratense L. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II