GOLF
liga
ihrisko
golf
play
tango
dosev ihrísk
Zloženie:
miešanka odrôd lipnice lúčnej,
kostravy červenej krátkový-
bežkatej, mätonohu trváceho
a psinčeka tenučkého.
Použitie:
na zakladanie kvalitných kosených
trávnikov určených pre zaťažovanie
šliapaním. Vyžaduje pravidelnú kva-
litnú intenzívnu údržbu, najlepšie
vretenovou kosačkou kosením
na výšku 25 mm.
balenia v kg