záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo


KORZO
Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežk. a lipnice lúčnej.
Použitie:
vhodné na založenie trávnikových porastov na plochách, ktoré vyžadujú rýchle zapojenie porastu pre nebezpečie zaburinenia. Je veľmi vhodná na rýchle vytvorenie pekných trávnikov v záhradách, mestskej zeleni na sídliskách atď.
balenia v kg