Popis a hospodárske vlastnosti:
Lada, Reznačka laločnatá je vysoká trsnatá tráva, vytvára dlhé prízemné listy. Má mohutný koreňový systém, ktorý zvyšuje jej suchovzdornosť a vytrvalosť. Vyznačuje sa vysokou konkurenčnou schopnosťou. Začína rásť a umožňuje pasienkové využívanie veľmi skoro na jar. Veľmi dobre reaguje na zvýšenie dávky dusíka, poskytovaním vysokých úrod kvalitného objemového krmiva najmä v prvej kosbe. Je ozimného charakteru, v roku výsevu nemetá a v úžitkových rokoch metá len v prvej kosbe. Lada je skorá odroda s veľmi dobrým zdravotným stavom, odoláva hrdzi a múčnatke trávnej ako aj listovým škvrnitostiam.

Prednosti odrody:
Vysoké úrody krmiva
Veľmi dobre reaguje na zvýšenie dávok živín
Suchovzdornosť
Pestovateľská vytrvalosť
Dobrý zdravotný stav a prezimovanie
Možnosť skorého využívania na jar
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II
odrody:
ODRODA LADA
Reznačka laločnatá    ( Dactylis glomerata )