záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo


ZÁHRADA
Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, lipnice lúčnej a hrebienky obyčajnej.
Použitie:
miešanka je veľmi dobre ekologicky
prispôsobivá a vytvára pekný trávnik
v rôznych pôdnoklimatických pod-
mienkach. Vytvára trávnik jemnejšej
textúry s užším listom, vhodný na
trávniky do rodinných záhrad
a zatrávnených parkovísk rodinných
domov, nakoľko znáša aj miernu
záťaž.
balenia v kg