záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo


MIDI
Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy ovčej, kostravy červenej krátkovýbežkatej.
Použitie:
miešanka tvorí malé prírastky hmoty
a vytvára veľmi pekný nízky kom-
paktný trávnik, znášajúci aj mierne
zaťaženie. Miešanka je veľmi obľú-
bená u záhradníkov, realizátorov pri
zakladaní nových trávnikov v rodin-
ných záhradkách a na verejných
priestranstvách. Veľmi dobre sa
osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov
práve pre nízke prírastky.
balenia v kg