Popis a hospodárske vlastnosti:
Milona je stredne skorá odroda lúčno-pasienkového typu. Vytvára hustý polovzpriamený až rozložitý trs, ktorý veľmi dobre znáša zašľapávanie. Steblo je vysoké 0,8-1,2 m, stredne hrubé s tromi až štyrmi listami. Listy sú stredne dlhé až kratšie stredne široké. Je stredne poliehavá. Veľmi dobre obrastá po kosbách. Má dobrú odolnosť voči vyzimovaniu. Odroda je veľmi vhodná ako komponent intenzívne využívaných ďatelinotrávnych miešaniek pre zakladanie dočasných, ale aj trvalých pasienkových a lúčnych porastov. Je vhodná pre intenzifikáciu trávnych porastov formou prísevu. Pri skorom zbere na začiatku metania vytvára kvalitné krmivo.

Prednosti odrody:
Dobrý zdravotný stav
Dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
Vysoké úrody kvalitného krmiva
Dobrá semenárska istota
Vysoká pestovateľská vytrvalosť
Nenáročná na agroekologické podmienky pestovania
odrody:
ODRODA MILONA
Reznačka laločnatá    ( Dactylis glomerata )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II