V posledných rokoch pestovatelia záhradkári používajú v čoraz väčšej miere osivá plodín určené na zelené hnojenie. Pestovanie týchto plodín s následným zapracovaním do pôdy zabezpečí zvýšenie humusu (náhrada maštaľného hnoja), zlepšujú sa fyzikálne vlastnosti pôdy, podporuje sa rozvoj pôdnych mikroorganizmov. Pestovaním plodín na zelené hnojenie ovplyvňujeme významne reguláciu zaburinenosti.
Osivá na zelené hnojenie