Popis a hospodárske vlastnosti:
Otava, vytvára polovzpriamené trsy, stredne široké, hustejšie a stredne vysoké. Steblá sú tmavo zelené, stredne jemné s veľmi dobrým olistením. Listy sú stredne dlhé, úzke až strede široké. Jarný rast je pomalší ako u odrody Rožnovská, ale lepšie obrastá po kosbách. Vývojove je o 2-3 dni neskoršia. Otava má dobrý zdravotný stav a vyššiu odolnosť proti hubovým chorobám. Otava je univerzálna odroda vhodná pre krátkodobé aj dlhodobé lúčne i pasienkové porasty. Má vyššiu kvalitu vyprodukovaného objemového krmiva, ako medzirodové krížence kostravy trsteníkovitej a mätonohu mnohokvetého, od ktorej má Otava menšie nároky na N hnojenie. Je ozimného charakteru a metá len do prvej kosby.

Prednosti odrody:
Univerzálnosť použitia
Vysoká chutnosť pre zvieratá
Relatívne dobre dostupné osivo
odrody:
ODRODA OTAVA
Kostrava lúčna    ( Festuca pratensis Huds. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II