PLAY
liga
ihrisko
golf
play
tango
dosev ihrísk
Zloženie:
zmes odrôd lipnice lúčnej, mätonohu trváceho, kostravy červenej, psinčeka tenučkého, hrebienky obyčajnej.
Použitie:
trávna zmes je pripravená z osiva
trávnikových odrôd trávnych dru-
hov, ktoré najlepšie znášajú inten-
zívne zašľapávanie a rýchlo rege-
nerujú po poškodení. Trávna mie-
šanka je vhodná na zakladanie
veľmi kvalitných trávnikov pre fut-
balových ihrísk a ako aj intenzívne
zaťažovaných plôch okolo rodinných
domov. Vyžaduje intenzívnu výživu.
balenia v kg