odrody:
ODRODA PROLOG
Mätonoh mnohokvetý   

( Lolium multiflorum Lamk.subsp.italicum (A.BR. ) Volkart )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II

Popis a hospodárske vlastnosti:
Odroda Prolog je riedko trsnatá tráva vysoká 1m. Je ozimného charakteru a v roku výsevu nemetá.
V úžitkovom roku metá do každej kosby. Prolog je diploidná, stredne neskorá až neskorá odroda, ktorá po kosbách veľmi dobre husto obrastá. Má dobrý zdravotný stav. Je zimovzdorná a odolná voči plesni snežnej a hnedej škvrnitosti Dáva vysoké úrody kvalitného pre zvieratá chutného objemového krmiva. Má vyšší obsah sušiny a jemnejšie steblo ako tetraploidné odrody čo ju zvýhodňuje pri výrobe konzervovaných krmív ako sú seno a senáž.
V miešankách je menej agresívna voči ostatným komponentom ako tetraploidné odrody. Vzhľadom na špecifické vlastnosti navrhujeme nasledovné racionálne využitie odrody.

1- K založeniu miešanky na 1-2 úžitkové roky (výsevok
    15-17 kg ďateliny lúčnej a 6-8 kg mätonohu
    mnohokvetého odr. Prolog.)
2- Miešanka s ozimnou ražou na kŕmenie (2.5 mil. klíčivých
    semien ozimnej raži kŕmneho typu a 25 kg mätonohu
    mnohokvetého Prolog Miešanku treba na jar prihnojiť
    50 kg N.ha-1 .Obdobne hnojíme po kosbách.
    Po zbere raži je možné pokosiť mätonoh minimálne 3x.)
3- Miešanka s ozimnou vikou, 75 kg ozimnej viky a 25 kg
    mätonohu mnohokvetého Prolog.
4- Klasická Landsberská miešanka
5- Monokultúrne pestovanie mätonohu (Výsevok
    30kg.ha-1, hnojenie na jar a po kosbách 50 kg N. ha-1)
6- Miešanka mätonohu mnohokvetého odr. Prolog
   a mätonohu jednoročného v pomere 1/1,
   výsev sa realizuje na jar.
7- Prídavok 3 kg. ha?1 do intenzívnych lúčnych miešaniek.

Prednosti odrody:
Vysoká úroda hmoty
Vysoká kvalita a chutnosť objemového krmiva
Dobrý zdravotný stav
Relatívne vyššia odolnosť proti vyzimovaniu
Priaznivá reakcia na intenzívne podmienky pestovania
Relatívne lacné osivo

posuv hore/dole