záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo


PROTIERÓZNA MIEŠANKA
Zloženie:
zmes odrôd kostravy červenej, lipnice lúčnej, mätonohu trváceho, kostravy ovčej, kostravy trsteníkovitej.
Použitie:
protierózna zmes je určená na rýchle ozelenenie rekultivovaných plôch alebo pozemkov s dočasným zatrávnením. Kostrava trsteníkovitá a kostrava ovčia podporujú suchovzdornosť zmesi, výsledkom je ale menej homogénny porast z aspektu textúry a farby.
balenia v kg