Popis a hospodárske vlastnosti:
Sobol je poloskorá odroda (o 4 dni skoršia ako odroda Větrovský) vytvára polovzpriamený trs bohato olistený. Fertilné steblá sú dlhé 1,10 - 1,40 m. Má dobrú zimovzdornosť a vytrvalosť. Výrazne sa uplatňuje v trvalých trávnych porastoch. Sobol udržuje svoje stabilné zastúpenie v poraste počas jednotlivých rokov, neustupuje, ale ani nepotláča ostatné komponenty v miešanke. Veľmi cennou vlastnosťou využiteľnou pre pasienky je jeho skorý jarný vývoj a dobré obrastanie po kosbách.

Prednosti odrody:
Stabilne vysoké úrody
Rýchly jarný vývoj a obrastanie po kosbách
Dobrá zimovzdornosť a vytrvalosť
odrody:
ODRODA SOBOL
Timotejka lúčna    ( Phleum pratense L. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II