Popis a hospodárske vlastnosti:
Sport je diploidná poloneskorá odroda o 7 dní neskoršia ako odroda Bača. Trs je stredne vysoký, hustejší väčšinou polovzpriamený. Steblo je jemné, list strede dlhý, klas stredne veľký. Veľmi dobre znáša spásanie a nízke kosenie. Na jar rastie pomalšie, ale po kosbách dorastá dobre. Má dobrú zimovzdornosť a vytrvalosť. Dobre odoláva plesni snežnej, hrdzi a múčnatke trávnej. Je vhodná do pasienkových miešaniek, v ktorých znáša veľmi dobre zošľapávanie a spásanie. Používa sa aj do extenzívnych športových trávnikov.

Prednosti odrody:
Dobré úrody zelenej hmoty
Znáša zošľapávanie a kosenie
Vytvára mačinu vhodnú pre technické trávniky
Vyššia rezistencia proti plesni snežnej
odrody:

ODRODA SPORT
Mätonoh vytrvalý    ( Lolium perenne L. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II