SUPER
Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej.
Použitie:
jednoduchosť miešanky a jej rela-
tívne nízka cena ju predurčuje na
dosievanie menej náročných plôch
ako sú sídliskové trávniky. Výhodne
sa využíva na zatrávňovanie sadov
a vinohradov. Rýchlo vytvára únos-
nú mačinu a znáša stredne intenzív-
ne zatienenie, potrebuje primeranú
výživu a údržbu kosením.
záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo
balenia v kg