TECHNICKÁ MIEŠANKA
aroma
technická miešanka
pasienková miešanka
lúčna miešanka
Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, ďateliny plazivej, kostravy ovčej, timotejky lúčnej, kostravy trsteníkovitej.
Použitie:
zmes je určená hlavne na zatráv-
ňovanie plôch okolo ciest, diaľnic
a železničných tratí. Podiel kostravy
ovčej, kostravy trsteníkovitej zvy-
šuje suchovzdornosť zmesi.
balenia v kg