Popis a hospodárske vlastnosti:
Odroda Tempus je tetraploidná, stredne skorá s mohutným koreňovým systémom.
Dorastá do 2-3 kosieb. Má vyššie, silnejšie duté steblo s veľmi bohatým olistením. Listy sú tmavo zelené a majú málo výraznú kresbu. Kvety sú sýto ružové, až červené s malým výskytom bielych hlávok. často sa vyskytujú dvojhlávky. Výrazne prekonáva odrodu Kvarta už v prvom úžitkovom roku úrodou zelenej hmoty, sena aj semena. V druhom úžitkovom roku sú rozdiely ešte výraznejšie. Odroda je vhodná do ďatelinotrávnych miešaniek. Je využiteľná pri obnove a intenzifikácii lúčnych a pasienkových porastov.

Prednosti odrody:
Vysoká úrodnosť zelenej hmoty a semena
Vysoká prevádzková vytrvalosť
Dobrý zdravotný stav
odrody:
ODRODA TEMPUS
Ďatelina lúčna tetraploidná    ( Trifolium pratense L. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II