Trvalé trávne porasty
odrody:
Dana    Lada    Milona    Velana     Vega     Zora     Algol    Lonar    Prolog
Sport   Otava   Cylkon     Dolly    Tempus   Sprint   Vulkán   Start    Tábor
Větrovska   Sobol   Větrovsky   Větrovsky II
Firma Grasrenov ponúka kompletný poradenský servis pri
zakladaní údržbe a revitalizácií  trvalých trávnych porastov.
Riešime zloženie trávnych zmesí na mieru podľa intenzity
a spôsobu využívania trvalých trávnych porastov v danej lokalite.
Pri realizácií zapožičiavame špeciálne výsevné kombinácie
na novovýsev alebo  revitalizáciu vašich poškodených lúčnych
i pasienkových  porastov.