záhrada
polotieň
super
britan
midi
nitrava
unipo
protierózna miešanka
renova
korzo


UNIPO
Zloženie:
miešanka odrôd mätonohu trváceho,
lipnice lúčnej, kostravy červenej
výbežkatej, kostravy ovčej.
Použitie:
na vytvorenie málo až stredne na-
máhaných trávnikových porastov
hrubšej listovej textúry, stredne
sýtej zelenej farby. Miešanka je
vhodná na zakladanie porastov so
stredným stupňom záťaže, je veľmi
prispôsobivá k pôdnoklimatickým
podmienkam. Vytvára veľmi pekné
odolné porasty vhodné do átrií, rodin-
ných záhrad, plôch v okolí bazénov,
pieskovísk atď.
balenia v kg