Popis a hospodárske vlastnosti:
Reznačka laločnatá Vega je vysoká voľne trsnatá tráva s dlhými prízemnými listami. Vytvára mohutný koreňový systém prerastajúci do hĺbky okolo 1 m. Vyniká vysokou suchovzdornosťou, vytrvalosťou a dobrými konkurenčnými schopnosťami. Na jar začína rásť relatívne skoro a poskytuje kvalitnú pastvu. Priaznivo reaguje na vyššie dávky živín veľkým zvyšovaním úrod kvalitného krmiva. Je ozimného charakteru. V roku výsevu nemetá. V ďalších rokoch metá len v prvej kosbe. Vega je neskorá odroda s dobrým obrastaním po kosbách. Má dobrý zdravotný stav, vynikajúco odoláva múčnatke trávnej. Má dobrú zimovzdornosť a je vhodná pre plochy vo vyšších nadmorských výškach.
odrody:
ODRODA VEGA
Reznačka laločnatá    ( Dactylis glomerata )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II
Prednosti odrody:
Vysoké úrody krmiva
Pestovateľská vytrvalosť
Je suchovzdorná
Dobrý zdravotný stav
Odolná voči vyzimovaniu
Veľmi dobrá reakcia
  na hnojenie
Skorý nárast hmoty na jar
Vhodná pre ďatelinotrávy
  a lucernotrávy