Popis a hospodárske vlastnosti:
Odroda facélie Větrovská je jednoročná krmovina s rýchlym rastom a vývojom. Je dobre olistená a dáva úrodu už 50 dní po vysiatí. Uplatňuje sa najmä ako medziplodina na výrobu krmovín, Veľmi dobre sa uplatňuje ako medziplodina na kŕmenie, zelené hnojenie, prípadne ako protierózna plodina do ktorej sa na jar bezorebne sejú jarné obiloviny, kukurica, alebo cukrová repa. Je to veľmi dobrá medonosná rastlina s veľkou produkciou peľu. Rastliny v kvete sú 70 cm vysoké a kvitnú 55-60 dní po výseve. Kvety sú modrofialové dlhé 60-100 mm. Semená sú hnedé, obličkového tvaru.

Prednosti odrody:
Rýchla tvorba kvalitnej zelenej hmoty
Výborná prerušovacia plodina
  s fytosanitárnými vlastnosťami
Výborná medonosná plodina
Dobrá protierózna plodina
odrody:
ODRODA VĚTROVSKÁ
Facelia vratičolistá    ( Phacelia tanacefolia. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II