Popis a hospodárske vlastnosti:
Viacročná trsnatá tráva vhodná do lúčnych a pasienkových porastov ako aj ďatelinotrávnych miešaniek. Odroda Větrovská je poloskorá s rýchlym jarným rastom a stredne rýchlym obrastaním po kosbách. Má dobrý zdravotný stav. Výška fertilného stebla v čase kvitnutia dosahuje 0,9 -1,10m a má 3-5 kolienok. Dĺžka kvetenstva je 40-90 mm. Má plytký koreňový systém. Trsy sú polovzpriamené stredne husté, dĺžka listovej čepele 15-30 mm. Konkurenčná schopnosť odrody je relatívne slabá.

Prednosti odrody:
Vysoká úroda zelenej hmoty
Dobrý zdravotný stav
Menšia konkurenčná schopnosť voč
  i ostatným komponentom v poraste
odrody:
ODRODA VĚTROVSKÝ
Timotejka lúčna    ( Phleum pratense L. )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II