Popis a hospodárske vlastnosti:
Zora je skorá až poloskorá odroda, polovzpriameného typu vhodná pre pasienkové ako aj lúčne využívanie. Veľmi skoro obrastá na jar aj po kosbách. Odoláva plesni snežnej, hrdzi aj múčnatke trávnej. Má dobrú pestovateľskú vytrvalosť a odoláva vyzimovaniu. Je vhodná do krátkodobých aj trvácich porastov, Poskytuje úrodu už v roku založenia. Je veľmi vhodná pre zakladanie pasienkových miešaniek s ďatelinou plazivou, a poskytuje najskoršiu pastvu. Najvyššie úrody dáva na stredne ťažkých pôdach. Suchšie podmienky znáša, ale nie je v nich využitá jej plná úrodnosť a klesá kvalita vyrábaného krmiva. Nie je náročná na klimatické podmienky a uplatňuje sa aj vo vyšších podmienkach.

Prednosti odrody:
Skorý nárast zelenej hmoty na jar
Vysoké úrody kvalitného zeleného krmiva
Vysoká pestovateľská vytrvalosť a istota
Nenáročnosť na klimatické podmienky
Rýchle obrastanie po kosbách
Dobrý zdravotný stav a odolnosť voči vyzimovaniu
odrody:
ODRODA ZORA
Reznačka laločnatá    ( Dactylis glomerata )
Dana
Lada
Milona
Velana
Vega
Zora
Algol
Lonar
Prolog
Sport
Otava
Cylkon
Dolly
Tempus
Sprint
Vulkán
Start
Tábor
Větrovska
Sobol
Větrovsky
Větrovsky II